วีระพจน์ อัศวาจารย์ 

เป็นเพราะรักในการเดินทาง รักในความเก๋ของโรงแรมต่างๆ และรักในการสร้างผลงานผ่านภาพถ่าย จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวจากการท่องเที่ยวและพักผ่อนในสถานที่สวย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักในไลฟ์สไตล์แบบเดียวกัน 

Virapoj Tu Asavajarn

I love travel, I love hotels and I love spending time to create the right photograph so I can share my memories with friends. I started this page because I wanted to do something more intimate, I wanted to share my personal experiences with people and create connections with people who love travel as much as I do. 

 

Name *
Name